Pagina 1 din 1

Varianta 34

MesajScris: Mar Apr 22, 2008 9:05 am
de admin
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 034

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre idee, pornind de la opinia exprimată
în următoarea afirmaţie: „Un poet al neamului românesc a zis că viaţa omului se leagă de idei ca şi
iedera de arbori. Iedera, care de altfel s-ar târî pe pământ, se agaţă şi se leagă de arbori, pentru ca să
se susţină şi să se înalţe, căci fără de idei înălţătoare, viaţa ar deveni un nonsens şi s-ar târî totdeauna
pe locurile cele mai joase”.
(Barbu Delavrancea, Opere)

Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de
ideea exprimată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie). 6 puncte

Re: Varianta 34

MesajScris: Lun Mai 05, 2008 9:53 pm
de ancanka
Barbu Ştefănescu Delavrancea afirmă prin intermediul unei metafore eminesciene că viaţa omului capătă sens în momentul în care el nutreşte idei înălţătoare, în caz contrar aceasta menţinându-se la un nivel inferior. Consider că ideea este tot ceea ce deţinem mai însemnat, ea reprezentând incursiunea minţii umane în planul absolut, intangibil prin lumea simţurilor unde domneşte legea relativităţii.
În primul rând, raţiunea este ceea ce deosebeşte omul de animal, care deşi este inteligent nu are capacitatea de a raţiona, iar ideea este un produs al raţiunii. Atunci înseamnă că ideea este cea care ridică omul pe o treaptă mai înaltă, care îi conferă statutul de fiinţă superioară cu o viaţă marcată de un sens ce depăşeşte biologicul.
În al doilea rând, prin mijlocirea raţiunii şi a ideilor, ca produse raţionale, omul a ajuns să impună o ordine lumii, să îşi adapteze înţelegerii sale mecanismul acesteia prin construirea unui sistem de convenţii pe care l-a dezvoltat ideatic. Astfel, ideile, care sunt adevărate în ele însele, fiind rezultatul unor convenţii şi a unor deducţii raţionale, reprezintă pilonul de siguranţă de care se prinde viaţa omului pentru a se sustrage haosului relativităţii.
În concluzie, ideile se asemuiesc iederii care se agaţă de arborii ce semnifică stabilitatea care conferă sens destinului uman, în absenţa unui demers raţional totul s-ar cantona într-o lume lipsită de aspiraţii.
(Sorana Vieru, 12 E; coord. prof. Luminiţa Paraipan)

Re: Varianta 34

MesajScris: Lun Mai 26, 2008 10:49 pm
de Attila
II. 34 (idee)

Barbu Ştefănescu Delavrancea afirmă prin intermediul unei metafore eminesciene că viaţa omului capătă sens în momentul în care el nutreşte idei înălţătoare, în caz contrar aceasta menţinându-se la un nivel inferior. Consider că ideea este tot ceea ce deţinem mai însemnat, ea reprezentând incursiunea minţii umane în planul absolut, intangibil prin lumea simţurilor unde domneşte legea relativităţii.
În primul rând, raţiunea este ceea ce deosebeşte omul de animal, care deşi este inteligent nu are capacitatea de a raţiona, iar ideea este un produs al raţiunii. Atunci înseamnă că ideea este cea care ridică omul pe o treaptă mai înaltă, care îi conferă statutul de fiinţă superioară cu o viaţă marcată de un sens ce depăşeşte biologicul.
În al doilea rând, prin mijlocirea raţiunii şi a ideilor, ca produse raţionale, omul a ajuns să impună o ordine lumii, să îşi adapteze înţelegerii sale mecanismul acesteia prin construirea unui sistem de convenţii pe care l-a dezvoltat ideatic. Astfel, ideile, care sunt adevărate în ele însele, fiind rezultatul unor convenţii şi a unor deducţii raţionale, reprezintă pilonul de siguranţă de care se prinde viaţa omului pentru a se sustrage haosului relativităţii.
În concluzie, ideile se asemuiesc iederii care se agaţă de arborii ce semnifică stabilitatea care conferă sens destinului uman, în absenţa unui demers raţional totul s-ar cantona într-o lume lipsită de aspiraţii.

(Sorana Vieru, 12 E; coord. prof. Luminiţa Paraipan)

Scris:
de